Vereniging Huurdersorganisatie Vulcanus

©
1996 2017

Vereniging
Huurdersorganisatie
Vulcanus

Laatste wijziging:
23 maart 2017

Welkom op onze website

Wie zijn wij
Huurdersorganisatie Vulcanus werd in 1996 opgericht. Bij de oprichting van de vereniging werd aanvankelijk niet gekozen voor een belangenbehartiging op grond van onafhankelijkheid van de verhuurder en overige derden. Later werd ingespeeld op verschillende belangrijke ontwikkelingen in de werkomgeving van Vulcanus en werd de vereniging een zelfstandige huurdersorganisatie.

Vulcanus is nu een vanuit een eigen visie werkende belangenbehartigingsorganisatie voor huurders ten aanzien van alle woongelegenheden van woningcorporatie Stichting DUWO en woningen van derden in beheer bij Stichting DUWO.

Vulcanus is ingericht als een open, laagdrempelige vereniging om een goede wisselwerking tussen de leden, het bestuur en de met Vulcanus samenwerkende bewonerscommissies te bevorderen. Vanzelfsprekend worden alle belangrijke beslissingen door de leden van Vulcanus genomen en kan iedere huurder van een woning van DUWO of in beheer bij DUWO door lid te worden van de vereniging zich aansluiten bij Vulcanus.

Wat doen wij
Huurdersorganisatie Vulcanus zet zich ervoor in dat bij verhuurder DUWO duidelijk het huurdersbelang doorklinkt, zodanig dat de huurders dit kunnen merken aan de prijs/kwaliteitsverhouding en betaalbaarheid van de woningen, alsmede een goed en doelmatig onderhoud van de woningen, een goed beheer van de woonomgeving en een adequate dienstverlening door DUWO. Tevens let Vulcanus op dat haar leden rechtspositioneel correct worden behandeld.

Naast bestaande huurdersbelangen is de inzet van Vulcanus er onder andere ook op gericht dat een deel van de beschikbare woningvoorraad bereikbaar dient te zijn en te blijven voor huishoudens, die een zwakke positie innemen op de woningmarkt en andere specifieke doelgroepen.

Met de combinatie van leden, ledenvergadering, bestuur en bewonerscommissies kan door Vulcanus krachtdadig en inhoudelijk sterk voor de collectieve belangen van de huurders worden opgekomen.

[Vulcanus - Home] [Organisatie] [Bewonerscommissie] [Lidmaatschap] [Nieuws] [Vulcanus Nieuws] [Huurdersonderhoud] [Servicekosten] [Adressen] [Klachten] [Publicaties] [Links] [Vraag & antwoord] [Meld leegstand] [Contact] [Voorwaarden]